"ЭМЧИЙН АЛДАРЫГ МАГТАН ДУУЛЬЯ" цахим дууны уралдааны шилдгүүдийн шагналыг гардуулан өгөв.

"ЭМЧИЙН АЛДАРЫГ МАГТАН ДУУЛЬЯ" цахим дууны уралдааны шилдгүүдийн шагналыг гардуулан өгөв.
Олон улсын эмч нарын эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан Олон улсын эмч нарын эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан "ЭМЧИЙН АЛДАРЫГ МАГТАН ДУУЛЬЯ" цахим дууны уралдааны шилдгүүдийн шагналыг гардуулан өгөв.
1-р байрыг Т. Ганчимэг "Эмчийн алдар"
2 дугаар байрыг Б. Гэрэлмаа "Эмчийн алдар"
3 дугаар байрыг М. Ууганбаяр "Энэрэлт сайхан
 
харц " нар тус тус шалгарлаа.