МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

Дорноговь аймгийн ОБГ, ЭМГ-ын дарга нарын баталсан хамтарсан удирдамжийн дагуу аймгийн

Дорноговь аймгийн ОБГ, ЭМГ-ын дарга нарын баталсан хамтарсан удирдамжийн дагуу аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах талаар авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаатай танилцлаа. Удирдамжийн дагуу " ЯАРАЛТАЙ ЦУГЛАР " дохиогоор эмнэлгийн мэргэжлийн ангийн бэлэн байдал, тус эмнэлгээс авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, тусгаарлах 15 ортой халдвартын тасгийн үйл ажиллагаа, эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц, Мэргэжлийн багийн гишүүдийн хамгаалах хувцас өмсөх, тайлах, Эрчимт эмчилгээний бэлэн байдал, Дотоодын сургалт зэрэг нийт 23 чиглэлээр үзэж танилцаж холбогдох тушаал шийдвэрийн дагуу арга зүйгээр хангаж ажиллалаа..