Шинэ коронавирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2020.01.28 10 цагийн байдлаар

Шинэ коронавирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2020.01.28 10 цагийн байдлаар