КОВИД-19 халдвараас сэргийлэх дархлаажуулалт эхэллээ.

КОВИД-19 халдвараас сэргийлэх дархлаажуулалт эхэллээ.

Ковид-19 халдвараас сэргийлэх дархлаажуулалт

Ковид-19 халдвараас сэргийлэх дархлаажуулалт  Дорноговь аймгийн бүх сумдад хийгдэж эхэллээ. Сумын эрүүл мэндийн төвийн дархлаажуулалтын цэгүүдэд эхний ээлжинд халдварын эрсдэлт нөхцөлд ажиллаж байгаа Эрүүл мэнд, үйлчилгээний байгууллагын ажилчид, Хариу арга хэмжээний багийн гишүүдийг хамруулж байна.