ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

2021 оны Сумын Эрүүл мэндийн төвүүдийн эмийн тендерт шалгарсан байгууллагын нэрс

Дорноговь аймгийн эрүүл мэндийн газрын 2021 онд зарлах худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

-  ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ ТЕНДЕРҮҮД ЗАРЛАГДЛАА

“БАГА НАСНЫ ХҮҮХЭД, ХӨХҮҮЛ ЭХЧҮҮД , ЖИРЭМСЭН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОЛОН  НАЙРЛАГАТ БИЧИЛ ТЭЖЭЭЛИЙН БЭЛДМЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ” ТЕНДЕР

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН  2019 ОНЫ ХЭРЭГЦЭЭТ ТҮЛШ,  ШАТАХ ТОСЛОХ МАТЕРИАЛ  НИЙЛҮҮЛЭХ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР

“СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛЭГ, СУМ, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН 2019 ОНЫ ХЭРЭГЦЭЭТ ЖИРЭМСЛЭХЭЭС ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ    НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ  ТЕНДЕР

СУМ, СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛГИЙН 2019 ОНЫ ХЭРЭГЦЭЭТ ЭМ  ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН   НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ  ТЕНДЕР

АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ, ЗАМЫН ҮҮДИЙН  НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2019 ОНЫ  ХЭРЭГЦЭЭТ ЭМ  ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН  НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР

Дорноговь аймгийн сумын эрүүл мэндийн төвүүд, сум дундын эмнэлгийн 2019 оны хэрэгцээнд нийлүүлэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендерийн баримт бичиг