2021 оны Сумын Эрүүл мэндийн төвүүдийн эмийн тендерт шалгарсан байгууллагын нэрс

2021 оны Сумын Эрүүл мэндийн төвүүдийн эмийн тендерт шалгарсан байгууллагын нэрс 
Багцын дугаар Багцын нэр  Нийлүүлэгч  
Багц-1 Мэдээгүйжүүлэх, булчин сулруулах, хар тамхины бэлдмэл  Эм хангамж ХХК  
Багц-2 Сэтгэц нөлөөт болон уналт таталтын эм  Эм хангамж ХХК  
Багц-3 Дотоодын үйлдвэрийн Мансууруулах, Сэтгэц нөлөөт эм  Айвико Интернэшнл  
Багц-4 Нянгийн эсрэг бэлдмэл антибиотикууд  Монгол фарм ХХК  
Багц-5 Дотоодын үйлдвэрийн нянгийн эсрэг бэлдмэл антибиотикууд  Монос Трейд ХХК 
Багц-6 Өвчин намдаах үрэвслийн эсрэг эм  Монфа Трейд ХХК 
Багц-7 Дотоодын үйлдвэрийн өвчин намдаах үрэвслийн эсрэг эм  Дорноговь Монос ХХК 
Багц-8 Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, вирус эсрэг,дархлаа сайжруулах бэлдмэл  Монфа Трейд ХХК 
Багц-9 Дотоодын үйлдвэрийн амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм  Монос Трейд ХХК 
Багц-10 Цусанд нөлөөлөх сийвэн орлох эм  Эм хангамж ХХК  
Багц-11 Дотоодын үйлдвэрийн цусанд нөлөөлөх сийвэн орлох эм  Монос Трейд ХХК 
Багц-12 Даавар, дотоод шүүрэл, булчирхайн бэлдмэл  Монфа Трейд ХХК 
Багц-13 Элэг цөс, ходоод, бөөр, нойр булчирхайн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм  Монфа Трейд ХХК 
Багц-14 Дотоодын үйлдвэрийн элэг цөс, ходоод, нойр булчирхайн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм  ТөгсОмбол ХХК 
Багц-15 Зүрхний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм  Дорноговь Монос ХХК 
Багц-16 Дотоодын үйлдвэрийн зүрхний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм  Монос Трейд ХХК 
Багц-17 Цусны даралт бууруулах, шээлгэх эмийн бэлдмэл  Дорноговь Монос ХХК 
Багц-18 Дотоодын үйлдвэрийн цусны даралт бууруулах, шээлгэх эмийн бэлдмэл  Монос Трейд ХХК 
Багц-19 Тархины цусан хангамжинд нөлөөлөх эм  Дорноговь Монос ХХК 
Багц-20 Дотоодын үйлдвэрийн тархины цусан хангамжинд нөлөөлөх эм  Монос Трейд ХХК 
Багц-21 Амин дэм, эрдэс бодис  Монос Трейд ХХК 
Багц-22 Дотоодын үйлдвэрийн амин дэм, эрдэс бодис  Монос Трейд ХХК 
Багц-23 Нүд, арьс харшил , мөөгөнцөрийн эсрэг эм  Монфа Трейд ХХК 
Багц-24 Дотоодын үйлдвэрийн нүд, арьс харшил , мөөгөнцөрийн эсрэг эм  Монос Трейд ХХК 
Багц-25 Халдваргүйтгэлийн бодис, нунтаг эм  Тавин Ус ХХК 
Багц-26 Дотоодын үйлдвэрийн халдваргүйтгэлийн бодис  Мөнхийн тун ХХК 
Багц-27 Тариур  Эм хангамж ХХК  
Багц-28 Эмнэлгийн резинэн эдлэл, ороох боох материал  Тавин Ус ХХК 
Багц-29 Дотоодын үйлдвэрийн нэг удаагийн хэрэгсэл  Мөнхийн тун ХХК 
Багц-30 Эмнэлгийн хэрэгсэл  Тавин Ус ХХК 
Багц-31 Эмнэлгийн хэрэгсэл 2  Мөнхийн тун ХХК 
Багц-32 Дотоодын үйлдвэрийн тарилгын шингэн бэлдмэл  Айвико Интернэшнл  
Багц-33 Лаборатори Серологи  Монгол фарм ХХК  
Багц-34 Жирэмслэхээс хамгаалах эм хэрэгсэл- 1  Эм Эс Ай Си Си ХХК 
Багц-35 Жирэмслэхээс хамгаалах эм хэрэгсэл -2  Эм Эс Ай Си Си ХХК 
Багц-36 Олон найрлагат бичил тэжээл/Хүүхдийн/  Ази фарм ХХК 
Багц-37 Олон найрлагат бичил тэжээл /Жирэмсэн эхийн/  Евро фарм ХХК