COVID-19 вирусын үед Эрүүл мэндийн газарт цугласан хандивын судалгаа

COVID-19 вирусын үед Эрүүл мэндийн газарт цугласан хандивын судалгаа