“Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих дэлхийн 7 хоног”

“Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих дэлхийн 7 хоног”-ийн хүрээнд

“Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих дэлхийн 7 хоног”-ийн хүрээнд Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн ажилчидтай уулзалт хийн Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай хууль, Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих-10 алхамыг танилцуулан мэдээлэл өгч, арга зүйгээр хангалаа.