50 ОРТОЙ ТӨРӨХ ЭМНЭЛГИЙН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.

50 ОРТОЙ ТӨРӨХ ЭМНЭЛГИЙН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.
50 ОРТОЙ ТӨРӨХ ЭМНЭЛГИЙН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.
Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Сайншанд сумын 50 ортой төрөх эмнэлгийн барилгыг ашиглалтад оруулах зорилтыг нэн тэргүүнд тусгаж, холбогдох салбарын яамдуудад удаа дараа хүсэлт гаргасны үр дүнд 2017 оны 09-р сараас “Баярс констракшн” ХХК барилгын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж 2019.10.22-нд буюу өнөөдөр нээлтийн үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа.