Эрсдэлийн харилцаа холбоо, сургалт сурталчилгаа:

Эрсдэлийн харилцаа холбоо, сургалт сурталчилгаа:

“Маскаа зүүе, Гараа угаая” аяны хүрээнд

“Маскаа зүүе, Гараа угаая” аяны хүрээнд Сайншанд сумын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээс эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн судалгааг шинэчлэн 17 өрхийн 6-7 насны 17 хүүхдэд сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар Коронавируст халдвар түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, Гарын ариун цэвэр гар угаах дараалал, Маск зүүх тайлахдаа анхаарах зүйлсийн талаар мэдээлэл өгч, сургалтын өмнө болон дараа мэдлэг шалгах асуулт асуун харилцан ярилцаж хүүхдүүдийн мэдлэгийг нэмэгдүүлсэн  сургалт боллоо.