МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ
Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн
Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Цусны салбар төвийн эрхлэгч Ц.Тунгалаг нь Covid-19 цар тахалтай тэмцэн ажиллаж буй эрүүл мэндийн салбарын хамт олондоо хувийн зүгээс 1.000.000 төгрөгний мөнгөн тусламж хандивлав. Танд эрүүл мэндийн салбарын нийт албан хаагчдын нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлье.
САЙН ҮЙЛС БҮХЭН ДЭЛГЭРЭХ БОЛТУГАЙ.