МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

2020.11.27-ны өдрийн 15:00

2020.11.27-ны өдрийн 15:00 цагаас тэг зогсолтыг бууруулж Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэхтэй холбогдуулан аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 17 эмийн сан ариутгал халдваргүйтгэл хийлгэж үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулахад бэлэн болоод байна.