МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

Эрүүл мэндийн газраас

Эрүүл мэндийн газраас 2020-11-26-ны өдөр Айраг Даланжаргалан сумдын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдал, тандалт хариу арга хэмжээтэй танилцаж, арга зүйгээр хангаж ажиллаа