Мэдээлэл

Мэдээлэл
Мэдээлэл
"Борхойн наран"ӨЭМТ-өөс "Эерэг хандлага эмчилгээний эхлэл" аяны хүрээнд "Хариу нэхээгүй тус" аян зохион байгуулж Нэг ажилчин, Нэг шуудай нүүрс" хандивлан, цугларсан нүүрсээ тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүстээ хүргэж өглөө. Мөн Үлэмж Тэнгэр сургуулиас "нэг хүүхэд, нэг саван, нэг жил" аяны хүрээнд хандивласан саванг иргэддээ хүргэлээ.
Эрүүл энхийг төлөө хамтдаа.
Гэртээ үлдсэн таньд баярлалаа.