Мэдээлэл

Мэдээлэл
Коронавируст халдварыг илрүүлэх шинжилгээний цэгийг нэмэгдүүлэв.
Коронавируст халдварыг илрүүлэх шинжилгээний цэгийг нэмэгдүүлэн 25 болгож хувийн хэвшлийн эмнэлгээс 8 лаборант дайчлан, Замын Үүд суманд 3 лаборантыг томилон ажиллуулж байна.
Шинжилгээний 25 цэгээр 2020 оны 11 сарын 23-ны өдөр хүргэлт,түгээлт, чандмань илч, цахилгаан түгээх сүлжээ, банкнууд, шатахуун түгээх газар зэрэг 18 төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувь хүн, аж ахуй нэгжийн нийт 2287 хүнийг хамрууллаа.