Сайхан мэдээ

Сайхан мэдээ

Замын үүд суманд PCR-ийн шинжилгээ хийж

Замын үүд суманд PCR-ийн шинжилгээ хийж баталгаажуулах лабораторийг байгуулж шинжилгээг хийж эхэлсэн ба 11 сарын 23-ны өдөр нийт 26 шинжилгээ хийж хариу бүгд сөрөг гарлаа