Мэдээлэл

Мэдээлэл

Мэдээлэл

Хүнсний худалдаа, худаг, эмийн сан зэрэг иргэд олноор үйлчлүүлж буй газруудад коронавирусийн халдвараас сэргийлэх зөвлөмжийг байршууллаа.