Багийн эмч нарыг чадавхжуулах орон нутгийн сургалт эхэллээ.

Багийн эмч нарыг чадавхжуулах орон нутгийн сургалт эхэллээ.

Сургалтанд 12 сумын 42 багийн эмч нар хамрагдаж, мэдлэгээ дээшлүүлж байна.

Сургалт хоёр өдөр үргэлжлэх ба эхний модуль сургалт эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шинэчлэгдэн гарсан хууль эрх зүйн танилцуулга, Ковид19 халдварын үеийн халдвар хамгаалал, улирлын томуугийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийгдэж, сургалтын дараа багийн эмч нар хоорондоо сайн туршлагаа солилцох юм