Айраг, Даланжаргалан, Иххэт, Алтанширээ, Дэлгэрэх сумдад ажиллалаа

 Айраг, Даланжаргалан, Иххэт, Алтанширээ, Дэлгэрэх сумдад ажиллалаа

Эрүүл мэндийн газрын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг

Эрүүл мэндийн газрын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг Айраг, Даланжаргалан, Иххэт, Алтанширээ, Дэлгэрэх сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажиллаж байна.