Мэдээлэл хийлээ

Мэдээлэл хийлээ

Аймгийн хэмжээний ЕБС-уудын захирал, сургалтын менежерүүд оролцсон

Аймгийн хэмжээний ЕБС-уудын захирал, сургалтын менежерүүд оролцсон " 2020-2021 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажил, анхаарах асуудлууд " сэдэвт сургалтанд Коронавируст халдвар (СОVID-19), улирлын томуугаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өглөө.