Цахим сургалтанд хамрагдлаа.

Цахим сургалтанд хамрагдлаа.

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад "Хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллохын ач тус"

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад "Хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллохын ач тус" сэдэвт цахим сургалтыг АНЭ-ийн нярайн эмчтэй хамтран зохион байгуулж, Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлагдсан "Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих-10 алхам"-ыг танилцуулан арга зүйн зөвлөгөө өглөө.