"Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих дэлхийн долоо хоног"

"Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих дэлхийн долоо хоног"

"Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих дэлхийн долоо хоног"-ийн хүрээнд эх, 

"Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих дэлхийн долоо хоног"-ийн хүрээнд эх, хүүхдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг эмнэлгүүдийн ойр орчинд худалдаа үйлчилгээ явуулдаг эмийн сан, хүнсний дэлгүүрүүдэд Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай хуулийг танилцуулах, хуулийн 10 дугаар зүйлд заасны дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж буй байдалд хяналт тавин, арга зүйн зөвлөгөө өглөө.