Сургалт

Сургалт

"Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих дэлхийн долоо хоног"

"Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих дэлхийн долоо хоног"-ийн хүрээнд НЭМҮТ-өөс зохион байгуулсан Эхийн сүүгээр хооллолт, ач холбогдол сэдэвт цахим сургалтад хүүхэд нярайн эмч, жирэмсэн хөхүүл эхчүүд хамрагдлаа.