Хатанбулаг, Сайхандулаан сумдын ЭМТ ийг шинэ машинтай болголоо

Хатанбулаг, Сайхандулаан сумдын ЭМТ ийг шинэ машинтай болголоо

2020 оны хагас жилд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Хатанбулаг, Сайхандулаан

2020 оны хагас жилд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Хатанбулаг, Сайхандулаан сумдын ЭМТ ийг шинэ машинтай болголоо. Саналыг дэмжсэн Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл, төрийн нарийн бичгийн дарга Я,Амаржаргал нартаа баярлалаа.