“Зуны хүүхдийн сувилал” ажиллаж эхэллээ.

 “Зуны хүүхдийн сувилал” ажиллаж эхэллээ.

АНЭ-ийн хүүхдийн тасгийг түшиглэн “Зуны хүүхдийн сувилал”-ыг 06-08 сар

АНЭ-ийн хүүхдийн тасгийг түшиглэн “Зуны хүүхдийн сувилал”-ыг 06-08 сар хүртэл нэг ээлжиндээ 10 хүүхэдтэйгээр ажиллуулж эхэллээ. Сувилалд хөгжлийн бэрхшээлтэй суурь өвчлөлтэй, онцгой хяналтын 2 хүртэлх насны хүүхдүүдийг хамруулан, эмчилгээний хоол, иллэг массаж хийж, шар сүү айраг, нар ус агаараар эмчлэн дархлаажуулж байна.