“Цооролт,түлэгдэлтийн үеийн асаргаа, сувилгаа" Зайн сургалт

 “Цооролт,түлэгдэлтийн үеийн асаргаа, сувилгаа" Зайн сургалт

 “Цооролт,түлэгдэлтийн үеийн асаргаа, сувилгаа" Зайн сургалт

Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын сувилагч нарын “Цооролт,түлэгдэлтийн үеийн асаргаа, сувилгаа"-г сайжруулах, гэрийн сувилахуйг эрчимжүүлэх зорилгоор зайн сургалтыг Zoom meeting-ээр Мишээлт мана өрхийн эрүүл мэндийн төвийн сувилагч нартай хамтран зохион байгууллаа. Сургалтад 14 сум, 3 өрхийн 59 эмч, сувилагч нар хамрагдаж мэдлэгээ сэргээн, чадвараа нэмэгдүүлэв.