Даланжаргалан суманд ажиллаа

Даланжаргалан суманд ажиллаа

Даланжаргалан суманд ажиллаа

Аймгийн ЭМГ-ын даргын 2020 оны А/81 дугаар тушаалаар томилогдсон орон нутгийн сургагч багш нарын баг 2020.06.20,21-ний өдөр “COVID-19 халдварын сэргийлэлт, хяналт ба эмнэлзүйн менежмент” сургалтыг Даланжарглан суманд зохион байгуулж, ЭМБ-д үнэлгээ хийж, заавар зөвлөмж өгч, эмч мэргэжилтэн эмнэлгийн ажилчид, сумын хариу арга хэмжээний багийн гишүүдийг чадавхжуулсанд эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн болон нэгдсэн эмнэлгийн эмч нартаа баярлалаа.