Мандах суманд ажиллаа

Мандах суманд ажиллаа

Мандах суманд ажиллаа

Аймгийн ЭМГ-ын даргын 2020 оны А/81 дугаар тушаалаар томилогдсон орон нутгийн сургагч багш нарын 2-р баг 2020.06.21-ний өдөр “COVID-19 халдварын сэргийлэлт, хяналт ба эмнэлзүйн менежмент” сургалтыг Мандах суманд үргэлжлүүлэн зохион байгуулан, ЭМБ-д үнэлгээ хийж, заавар зөвлөмж өгч, эмч мэргэжилтэн эмнэлгийн ажилчид, сумын хариу арга хэмжээний багийн гишүүдийг чадавхжууллаа.