Эрүүл мэндийн байгуулагад үнэлгээ хийлээ

Эрүүл мэндийн байгуулагад үнэлгээ хийлээ

Эрүүл мэндийн байгуулагад үнэлгээ хийлээ

Аймгийн ЭМГ-ын даргын 2020 оны А/81 дугаар тушаалаар томилогдсон орон нутгийн сургагч багш нарын 2-р баг “COVID-19 халдварын сэргийлэлт, хяналт ба эмнэлзүйн менежмент” сэдэвт онол дадлага хосолсон сургалтуудыг 2020.06.20-ны өдөр Сайхандулаан суманд амжилттай зохион байгуулж, ЭМБ-д үнэлгээ хийж, заавар зөвлөмж өгч, эмч мэргэжилтэн эмнэлгийн ажилчдыг чадавхжууллаа