"Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ"-г сайжруулах дотоодын зайн сургалт

"Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ"-г сайжруулах дотоодын зайн сургалт

"Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ"-г сайжруулах дотоодын зайн сургалт

Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын "Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ"-г сайжруулах дотоодын зайн сургалт-16 хичээлээр АНЭ-ийн хүүхдийн их эмч Т.Гантуяа “Суулгалт өвчний оношилгоо эмчилгээ сэдэвт сургалтыг Zoom meeting-ээр зохион байгуулав. Сургалтанд 10 сум, 2 өрхийн 39 эмч мэргэжилтэн хамрагдлаа