Мөнгөн тусламжийн тайлан

Мөнгөн тусламжийн тайлан

COVID19 вируст халдвараас урьдчилан сэргийлэхээр иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагаас ирсэн мөнгөн тусламжийн зарцуулалтын тайлан.