мэдээлэл

мэдээлэл

ЭРСДЭЛИЙН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ БАГ

Коронавирусийн халдвараас сэргийлэх дуут зөвлөмжийг шинэчлэн гаргаж албан байгууллага, сургууль, цэцэрлэг, төмөр зам,ААН-үүд, өрх сумын эрүүл мэндийн байгууллага, томоохон зах худалдааны төв зэрэг нийт 55 газарт байршуулсан. Мөн масс мессежийг 1650 дугаарт өдөр бүр явуулсан.