МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

ЭРСДЭЛИЙН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ БАГ

Цэвэр ус үйлдвэрлэдэг Шувуун шанд,Үлэмж, Амин ус, Оргих доргио  ХХК-ы цэвэр усны саван дээр коронавирусийн халдвараас сэргийлэх 200 ширхэг зөвлөмжийг байршууллаа.