МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

ЭРСДЭЛИЙН ХАРИЦАА ХОЛБООНЫ БАГ 

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран иргэдийн амны хаалтны хэрэглээнд тандалт хийж, худалдааны төвүүдээр үйлчлүүлж буй иргэд болон гудамжаар явж байгаа иргэдээс халдварт өвчнөөс хэрхэн сэргийлж байгаа талаар яриа мэдээлэл авч, эрүүл мэндийн зөвлөгөө өглөө.