МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

ЭРСДЭЛИЙН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ БАГ

Коронавирусийн талаар авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллгаа, цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар болон коронавирусийн халдвараас сэргийлэх зөвлөгөө сэрэмжлүүлэг өгөх хэвлэлийн бага хурлыг МХГ, ОБГ, ЦЕГ, Мал эмнэлэгтэй хамтран 7 хоног бүр зохион байгуулж байна.