МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

Эрсдэлийн харилцаа холбооны баг

Орон нутгийн телевизтэй хамтран зохион байгуулдаг “Эмч зөвлөж байна” буланд нарийн мэргэжилийн эмч нарын зөвлөгөөг 7 хоног бүр  нэвтрүүлж, COVID-19 халдвараас сэргийлэх зөвлөгөө, сэрэмжлүүлгийг иргэдэд өгч байна.