МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

"Бадрах энержи" компанид тусгаарлагдсан хээрийн 2 хэсэгт ажиллаж байгаа эмч,

"Бадрах энержи" компанид тусгаарлагдсан хээрийн 2 хэсэгт ажиллаж байгаа эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүддээ сэтгэлийн илгээмжийг хүргүүллээ. Төрдөө тангарагтай , ажилдаа сэтгэлтэй та бүхний минь хийсэн бүтээсэн бүхэн үргэлж мандан бадрах болтугай.