ДОТООДЫН ЗАЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ДОТООДЫН ЗАЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын "Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ"-г сайжруулах дотоодын

Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын "Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ"-г сайжруулах дотоодын зайн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 2020.03.06-ны өдөр АНЭ-ийн хүүхдийн тасгийн сувилагч нар "Хүүхдийн судсанд уян зүү тавих, ходоодонд зонд тавих, хооллох эмчилгээ хийх, хүчилтөрөгч өгөх, утлага эмчилгээ" сэдэвт дадлага сургалтыг Zoom meeting-ээр зохион байгуулав. Сургалтанд 13 сум, 4 өрхийн 72 эмч мэргэжилтэн хамрагдаж мэдлэгээ сэргээн, чадвараа нэмэгдүүллээ