МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ахлах сувилагч нар хуваарийн дагуу 

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ахлах сувилагч нар хуваарийн дагуу ЭМС ын 537-р тушаалын 7-р хавсралтын хэрэгжилтийг хангаж 3 дахь удаагийн давтан сургалтанд хамрагдлаа.