ЗОЧИД БУУДАЛ ЭРХЛЭГЧИД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХААР БОЛЛОО.

ЗОЧИД БУУДАЛ ЭРХЛЭГЧИД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХААР БОЛЛОО.

ЗОЧИД БУУДАЛ ЭРХЛЭГЧИД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХААР БОЛЛОО.


Сайншанд сумын ЗДТГ, МХГ-тай хамтран зочид буудал эрхлэгчидтэй уулзалт зохион байгуулж COVID-19 халдварын үед тусгаарлах байрны бэлэн байдлыг хэрхэн хангаж хамтран ажиллах талаар мэдээлэл хийж харилцан ярилцлаа. Ярилцлагын үр дүнд Зочид буудал эрхлэгч нар Сайншанд сумын ЗДТГ-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулахаар боллоо.