ТАКСИ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧИДТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО.

ТАКСИ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧИДТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО.

ТАКСИ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧИДТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО.


Сайншанд сумын ЗДТГ, Хотын захирагчийн албатай хамтран Такси үйлчилгээ эрхлэгчидтэй уулзалт зохион байгуулж, үйлчлүүлэгч болон өөрийгөө коронавирусийн халдвараас хэрхэн сэргийлэх, халдваргүйтгэлийг яаж хийх арга зүйн зөвлөмжийг өгч гарын авлагаар хангалаа. Сайншанд хотын захирагчаар батлуулсан удирдамжийн дагуу такси үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих арга хэмжээг эхлүүлэв. Такси үйлчилгээ эрхлэгчид 2020.02.29-өөс 03.03нд машиндаа халдваргүйтгэлийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэхээр боллоо.