ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРААС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРААС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Аймгийн Эрүүл мэндийн газраас шинээр үүссэн

Аймгийн Эрүүл мэндийн газраас шинээр үүссэн Корона вирустэй холбоотойгоор алба хаагчдад урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах заавар зөвлөмж өгч, сургалт мэдээлэл хийлээ.