"ТАЛСТ ЗАМ " ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ ШИНЭ БАЙРТАЙ БОЛЛОО .

"ТАЛСТ ЗАМ " ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ ШИНЭ БАЙРТАЙ БОЛЛОО .

Сайншанд сумын 4 дугаар багт

Сайншанд сумын 4 дугаар багт “Иргэдийн хөгжлийн төв”-ийг байгуулснаар багийн ажлын алба, багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлын танхим, Цагдаагийн хэсэг, Өрхийн эмнэлэг байрлаж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс түргэн шуурхай, чанартай хүргэх нөхцөл бүрдүүлж, төрийн байгууллагын анхан шатны нэгжийн ажилтан албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөл, ажлын уялдаа холбоо сайжирч байгаа юм.