Мэдээлэл

Мэдээлэл

11 дүгээр цэцэрлэгийн хамт

11 дүгээр цэцэрлэгийн хамт олноос эцэг эхчүүддээ зориулан зохион байгуулж буй " Хоолны өдөрлөг" арга хэмжээнд хамтран ажиллаж эцэг эхчүүдэд Эрүүл мэнд- эрүүл зохистой хоол сэдвээр сургалт явууллаа.