Мэдээлэл

Мэдээлэл

12-р цэцэрлэгийн 

12-р цэцэрлэгийн 32 эцэг,эх,багш ажилчдад "Томуу ба у/сэргийлэлт" сэдвээр сургалт явуулж 1-р хоолны үзэсгэлэнтэй танилцлаа.