ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВӨЛГӨӨН-2020 АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВӨЛГӨӨН-2020 АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВӨЛГӨӨН-2020 АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВӨЛГӨӨН-2020 “ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА – ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЭХЛЭЛ ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙГАА БӨГӨӨД 2019 ОНД АЖИЛ ҮЙЛСЭЭРЭЭ МАНЛАЙЛАН АЖИЛЛАСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ ШАГНАЖ УРАМШУУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА. МӨН 2019 ОН БОЛОН 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 8 САРЫН БАЙДЛААР ГАРСАН АНХААРАХ АСУУДЛЫН ТАЛААР ЗӨВЛӨЛДӨЖ БАЙНА.