СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

"Дураараа бишээ дүрмээрээ" уриан дор

"Дураараа бишээ дүрмээрээ" уриан дор 2 сарын аяны хүрээнд "Осол гэмтлийн шалтгаант өвчлөл нас баралт", "Анхны тусламж" сэдвээр 2 байгууллагад 5 удаа сургалт зохион байгууллаа. Хамтран ажилласан байгууллагын эмч нартаа ажлын амжилт хүсье.