НӨЛӨӨЛЛИЙН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

НӨЛӨӨЛЛИЙН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
НӨЛӨӨЛЛИЙН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн санхүүгийн дэмжлэгээр "Бэлгийн замаар дамжих халдвараас сэргийлэх мэдээлэл сургалт сурталчилгааны хүртээмжийг сайжруулах" төслийн хүрээнд 2019 оны 09 сарын 22-ны өдөр Орон нутгийн Төрийн захиргааны болон эрүүл мэндийн байгууллагууд, бусад холбогдох байгууллагуудын дарга нарын нийт 50 хүнийг хамруулсан “БЗДХ/ДОХ/ХДХВ”-ийн өнөөгийн байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний чиглэл” сэдэвт нөлөөллийн уулзалтыг зохион байгууллаа.
Уг уулзалтанд ХӨСҮТ-ийн ДОХ/БЗДХ тандалт судалгааны албаны тасгийн эрхлэгч Б.Оюунбэлэг, Б.Жүгдэржав нарыг сургагч багшаар урьж оролцуулан, БЗДХ/ДОХ/ХДХВ-ийн халдвар, вируст гепатитын халдварын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагын талаар мэдээлэл өгөх сургалт хийж, цаашид БЗДХ/ДОХ/ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, сургалт сурталчилгааны арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлж, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулж, хамтран ажиллах талаар санал бодлоо солилцсон үр дүнтэй уулзалт боллоо.