Эрсдэлийн харилцаа холбоо, сургалт сурталчилгаа 2

Эрсдэлийн харилцаа холбоо, сургалт сурталчилгаа 2

Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, эрүүл мэндийн заавар

Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, эрүүл мэндийн заавар зөвлөгөөг иргэдэд тогтмол хүргэж байх зорилгоор Нэгдсэн эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч нар 7 хоногт 2 удаа өгдөг видео зөвлөгөөний хуваарийн дагуу аймгийн Осол гэмтлээс сэргийлэх, Уламжлалт дасгал хөдөлгөөнөөр дархлаагаа дэмжих сэдвүүдээр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, УАУРСТ-ийн эмч, сувилагч нар цахимаар дамжуулан иргэдэд хүргэсэн.