Багийн эмч нарыг чадавхжуулах орон нутгийн сургалт эхэллээ.